Tuesday, May 27, 2008

Pelantikan Perwakilan Pelajar Luar Negara

DARUL QURAN — Dalam sebuah pertemuan antara para pelajar luar negara dengan Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) pada 27 Mei, Bahagian HEP telah menubuhkan suatu organisasi perwakilan yang khusus untuk para pelajar luar negara yang menuntut di Darul Quran.
Di dalam mesyuarat tersebut, pihak HEP telah melantik saudara Awangku Fairuz Zakry bin Pangiran Haji Rosley (AQRAB) sebagai ketua perwakilan dan saudari Noorimi binti Mohd Salimi (AQRAB) sebagai timbalan ketua bagi perwakilan-perwakilan pelajar luar negara.
Perwakilan juga telah dilantik bagi mewakili setiap semester dan hampir setiap negara. Buat pengetahuan para pelajar, di Darul Quran kini terdapat 23 orang pelajar dari Brunei Darussalam, 8 orang dari Singapura, 3 orang dari Thailand, serta 2 orang dari Kemboja.
Tujuan pelantikan tersebut adalah untuk memudahkan apa-apa urusan rasmi dan sebagainya yang perlu dilaksanakan sepanjang para pelajar berada di Darul Quran. Semoga hubungan antara para pelajar AQRAB khususnya dan warga Darul Quran umumnya terus erat tanpa mengira bangsa dan negara.